Menu
Het Universitair Koor Antwerpen

Welkom

English version

Het UKA komt wekelijks samen om te repeteren en toe te werken naar een van onze twee uitvoeringen tijdens het academiejaar: een kerstconcert in december en een lenteconcert in mei. Daarnaast worden we geregeld gevraagd voor speciale evenementen zoals proclamaties, kerstmarkten en de openingsviering aan het begin van het nieuwe academiejaar. Dirk De Nef, docent aan LUCA School of Arts (het vroegere Lemmensinstituut), tracht ons op amusante wijze nieuw werk bij te brengen en geeft daar nog een dosis stemvorming bovenop. We repeteren elke dinsdag van 18u30 tot 21u30 (met pauze) in Prinses 16 in de Prinsesstraat.

UKA

Het UKA tijdens het repetitieweekend in april 2016

Zangers gezocht!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe zangers. Alle studenten hoger onderwijs(*) zijn bij ons van harte welkom. Specifieke muzikale vooropleiding of koorervaring zijn ook niet vereist, maar een minimum aan muzikaal gehoor en ritmisch gevoel wordt wel verwacht (zie ook hieronder).

Er wordt geen lidgeld gevraagd (enkel een kleine bijdrage om het repetitieweekend te bekostigen) en partituren worden gratis voorzien. Het enige wat wij in ruil vragen is voldoende inzet en aanwezigheid tijdens de repetitiemomenten. Zingen in een koor is immers een gezelschapsactiviteit waarbij je op elkaar moet kunnen rekenen en op die manier een prachtig voorbeeld van teamwork. Een repertoire opbouwen en een uitvoering instuderen kan alleen op effectieve manier gebeuren als iedereen zo veel mogelijk aanwezig is.

De beste momenten om te beginnen bij ons koor zijn aan het begin van elk semester (eind september of half februari dus). Dan starten we met het instuderen van nieuwe stukken ter voorbereiding van ons volgende concert. Zo kan je volgen vanaf het begin. Je zal ons leren kennen als een leuke bende die buiten de repetities ook onderling met elkaar optrekt en plezier maakt. Om een voorproefje te geven van de sfeer bij ons, en om op de hoogte te blijven van alles wat er bij ons gebeurt, verwijzen we je graag door naar onze Facebookpagina, onze Instagram-account of ons YouTube-kanaal.

Maar ik kan niet zingen!

Geen paniek, tot op heden is er geen echte auditie. Wij zorgen ervoor dat je zonder zware muziekopleiding toch een mooie instap in het koorleven kan maken. Wel vragen we je om tijdens een van je eerste repetities een kleine stemscreening te doen, individueel bij onze dirigent. Enerzijds dient dit om je eigen stem te leren kennen wat betreft je bereik (hoe hoog of hoe laag je kan zingen; van hoog naar laag is dit grofweg ingedeeld als sopraan, mezzosopraan, alt, tenor, bariton en bas), zowel voor jezelf als voor de dirigent. Anderzijds kunnen we op deze manier ook zeker zijn dat je écht niet toondoof bent, want jammer genoeg is het dan moeilijk om deel uit te maken van een koor.

Wil je een van onze repetities bijwonen of heb je nog verdere vragen, neem dan contact met ons op! Momenteel kan je inschrijven voor de open repetitie van 15 februari 2022 via dit inschrijvingsformulier.
(*)Studenten hoger onderwijs zijn studenten (bij voorkeur uit Antwerpen) aan een universiteit, hogeschool of doctoraatsstudenten. Ben je afgestudeerd? Je blijft nog welkom tot en met het werkjaar (dat loopt van 1 augustus tot 31 juli) dat je 26 wordt. Daarna vragen we je vriendelijk om plaats te maken voor het nieuwe, jeugdige geweld dat dan staat te popelen om lid te kunnen worden van het UKA. Zo houden we ons koor jong en voor en door studenten.